Adoption

Adoption


Vårt mål med arbetet är att hitta ett hem till katterna. Du övertar ägarskapet av katten genom adoption via oss.

Innan en katt adopteras ut gör vi ett hembesök för att vi och Ni ska få ett ansikte på varandra samt för att vi alla ska få möjligheten att ställa frågor och ge information. Allt handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för katten som möjligt.


Katten får vid adoptionen med sig sitt vaccinationskort och vi lämnar över den information vi har om den.

Alla katter är vid adoption kastrerade, chip-märkta och vaccinerade. Den nya ägaren ansvarar för att

vaccineringen i fortsättningen är aktuell samt för att försäkra katten. Kostnaden för en adoption är 1450kr.


Katter för adoption

Om du klickar på bilderna blir dom större! Är du intresserad av att adoptera någon av våra katter, tveka inte att höra av dig till oss på Facebook!

Vid en adoption skriver vi ett avtal som båda parter får varsitt exemplar av. Genom detta åtar Du dig att ta hand om katten på ett bra och säkert sätt med allt vad detta innebär. I avtalet kan vi bland annat läsa att:

• VarmaTassar återtar katten om så önskas inom en månad från överlåtelsedagen och då

  återbetalas 100% av köpesumman. I övriga fall återtas katten i mån av plats och ingen  ersättning utgår.

• I och med adoptionen ser Varma Tassar till att kattens ID-nummer registreras på den nya

ägaren i SVERAKS register. Vi rekommenderar att katten även registreras hos SKK.

Det är den nya ägarens ansvar att hålla uppgifterna i dessa register aktuella.

• Vid ev. avlivning önskar Varma Tassar få vetskap om detta.

• Vi vill gärna veta hur det går för de katter som adopteras ut och håller gärna kontakten med dig.

Fröken frö och Frilla


Sökes: Jourhem.

Fröken Frö och Frilla är två tjejer, mellan 2 - 5 år gamla, som söker jourhem. De kommer från ett ställe med många katter som inte sköttes om och de hade både löss, skabb och mask när vi fick dom. De har också bott utomhus hela tiden och inte haft mycket kontakt med människor så de behöver komma till ett lugnt jourhem med tålamod där de kan utvecklas i sin egna takt. De är dessutom kompisar så vi vill inte dela på dem. De är försiktiga men nyfikna och vi tror att de kommer blomma upp med tiden. Med skinka, Dreamies och lek når man säkert deras hjärtan. De trivs inte med barn, hundar eller andra katter. Finns du där ute som vill ge dessa tjejer en chans? Skicka pm till oss på Facebook!