Adoption

Adoption


Vårt mål med arbetet är att hitta ett hem till katterna. Du övertar ägarskapet av katten genom adoption via oss.

Innan en katt adopteras ut gör vi ett hembesök för att vi och Ni ska få ett ansikte på varandra samt för att vi alla ska få möjligheten att ställa frågor och ge information. Allt handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för katten som möjligt.


Katten får vid adoptionen med sig sitt vaccinationskort och vi lämnar över den information vi har om den.

Alla katter är vid adoption kastrerade, avmakade,  chip-märkta och vaccinerade. Den nya ägaren ansvarar för att

vaccineringen i fortsättningen är aktuell samt för att försäkra katten. Kostnaden för en adoption är 1450 kr.


Katter för adoption

Om du klickar på bilderna blir dom större! Är du intresserad av att adoptera någon av våra katter, tveka inte att höra av dig till oss på Facebook!

Vid en adoption skriver vi ett avtal som båda parter får varsitt exemplar av. Genom detta åtar Du dig att ta hand om katten på ett bra och säkert sätt med allt vad detta innebär. I avtalet kan vi bland annat läsa att:

• VarmaTassar återtar katten om så önskas inom en månad från överlåtelsedagen och då

  återbetalas 100% av köpesumman. I övriga fall återtas katten i mån av plats och ingen  ersättning utgår.

• I och med adoptionen ser Varma Tassar till att kattens ID-nummer registreras på den nya

ägaren i SVERAKS register. Vi rekommenderar att katten även registreras hos SKK.

Det är den nya ägarens ansvar att hålla uppgifterna i dessa register aktuella.

• Vid ev. avlivning önskar Varma Tassar få vetskap om detta.

• Vi vill gärna veta hur det går för de katter som adopteras ut och håller gärna kontakten med dig.

Dasher och Blitzen

Dasher och Blitzen söker sitt föralltidhem tillsammans!

Dasher är en tonåring som troligen fyller ett i sommar och är ett spralligt busfrö som gärna både leker och gosar. Blitzen vet vi inte ålder på men han är minst fem men kan vara bra mycket äldre. Blitzen gosar gärna när han lärt känna personen, men så fort han blir osäker i en situation så fräser han. Därför vill vi inte att deras nya hem har några barn, och att du som adopterar dem är kattvana och kan läsa av hans läge, det är inte så att han går till anfall utan han bara varnar när han tycker det blir läskigt. Men när han lärt sig att du inte är så läskig är han en riktig going som hemskt gärna ligger i knät, och han älskar att ansiktsgosa.

De tycker mycket om varandra och därför vill vi adoptera ut dem tillsammans. De är troligen släkt. De hade kattsnuva när de kom in, men är nu friska. Att adoptera katt från oss kostar 1450kr per katt och de är kastrerade, avmaskade vaccinerade och chippade och har fått andra nödvändiga behandlingar. Film med killarna finns i kommentarerna. Är du intresserad av att ge dem ett hem, skicka pm. på Facebook!